Instruccions d'ús i manteniment d'un edificiEn tots els edificis deu aplicar-se un pla d’ús i manteniment inherent a les característiques constructives d’aquest. Ja siguin edificis residencials, públics, industrials, etc., Els propietaris han de ser coneixedors de les característiques tècniques que componen el seu edifici per dur a terme un manteniment adequat de la seva immoble.

L’objectiu d’un bon manteniment de l’edifici no és altre, evitar els riscos que puguin causar el mal estat de les instal · lacions del mateix als seus propietaris i usuaris. Els edificis de més edat presenten més riscos i perills pel que fa a accidents domèstics com podrien ser: despreniment de cornises i trencaaigües de façanes, fuites d’aigua i gas, contactes elèctrics, etc. Un edifici ben conservat i amb un bon pla d’usos i manteniment evita riscos i suprimeix els perills, augmentant el confort i la seguretat en els mateixos.

La bona conservació d’un edifici augmenta la vida útil del mateix, permetent allargar l’edat de l’edifici amb les majors prestacions possibles. Un bon pla de manteniment i el correcte ús de les instal · lacions de l’edifici, pot evitar despeses pel que fa a la reparació de lesions que no s’haurien produït si hagués hagut un correcte manteniment.

Un bon aïllament tèrmic, així com un correcte funcionament de les instal · lacions d’electricitat, calefacció i gas, poden ser la font d’un considerable estalvi energètic. Un manteniment adequat de les instal · lacions redueix considerablement el consum energètic i afavoreix la conservació del medi ambient.

Perquè un edifici sigui el més confortable possible cal que tots els seus elements constructius i instal · lacions es troben en bones condicions de conservació. Un ambient confortable s’aconsegueix amb el correcte funcionament de les instal · lacions i un grau d’aïllament tèrmic adequat a la normativa actual.

En definitiva, un edifici en bones condicions de conservació i manteniment proporciona als seus usuaris un alt grau de confortabilitat i qualitat de vida.

Sol·liciti pressupost