ITE favorable

Preguntes freqüents ITE

Quina finalitat té aquesta inspecció tècnica?
La finalitat d’aquesta inspecció és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.
En quins supòsits és obligatòria aquesta inspecció tècnica?
S’han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria:

Els edificis plurifamiliars d’habitatges en funció de […]

Fase 7 ITE: Dictamen final de la ITE

Fase 7 ITE: Dictamen final de la ITE
El millor dels casos possibles és que els deterioraments siguin nuls o molt petits, no afectant més que a l’aparença de l’edifici: el dictamen serà favorable. No obstant això, aquesta no és sempre la realitat. Si s’aplica el mètode descrit (o qualsevol altre, complet), poden donar fins a quatre resultats, […]